Oferta

Oferujemy

 

 • Bezstresową księgowość
 • Pomoc w zakładaniu firm oraz w ich likwidacji
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczość GUS, NBP, PFRON itp.
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowej
 • Reprezentowanie firm w urzędach skarbowych, ZUS, KRS i sądach.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Kompleksowe usługi związane ze sporządzaniem listy płac
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Elektroniczne lub papierowe przygotowanie przelewów
 • Organizację zasad przepływu dokumentacji księgowej
 • Obsługę w języku polskim i angielskim
Profesjonalna i bezstresowa księgowość